Zarzadzenie nr 36/2023

Zarządzenie nr 36/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2023 rok. Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.