Zarządzenie nr 4/2023

Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednej godziny realizacji usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 roku