Zarządzenie nr 80/2023

Zarządzenie nr 80/2023 z dnia 14 września w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:
1.
„Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.”
2.
„Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.”
3.
„Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.”