Zarządzenie nr 127/2023

Zarządzenie nr 127/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn.  „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni w terminie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”