Zarządzenie Nr 13/2024

ZARZĄDZENIE NR 13/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 21 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie uprawnień pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do przydziału odzieży i obuwia roboczego, wypłacania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, dostarczania środków higieny osobistej, wydawania napojów profilaktycznych oraz uprawnień przysługujących pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w elektroniczne monitory ekranowe z późniejszymi zmianami

Plik Rozmiar Typ pliku
Zarządzenie Nr 13 z dnia 21 lutego 2024 r. 99.29 KB pdf
Załącznik do Zarządzenia Nr 13 72.8 KB pdf