Zarządzenie nr 108/2023

Zarządzenie nr 108/2023 z dnia 20 listopada zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa