Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze nr 22/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne 3 stanowiska urzędnicze:

Starszy referent do spraw pieczy zastępczej w Dziale Realizacji Świadczeń tut. Ośrodka.

        Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 21/2023 z dnia 16 listopada 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym tut. Ośrodka.

        Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 20/2023 z dnia 16 listopada 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Dziale Pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka.

        Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 19/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko urzędnicze Informatyka w Zespole Informatyków tut. Ośrodka.

        Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 18/2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka.

        Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 17/2023 z dnia 19 października 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko do spraw realizacji projektów i programów w Zespole Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych tut. Ośrodka.

        Treść ogłoszenia

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 16/2023 z dnia 17 października 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko do spraw obsługi prawnej w Zespole Prawnym tut. Ośrodka.

        Treść ogłoszenia
 


 

Ogłoszenie o naborze nr 15/2023 z dnia 2 października 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Informatyk w Zespole Informatyków tut. Ośrodka.

        Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 14/2023 z dnia 22 września 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko do spraw obsługi prawnej w Zespole Prawnym tut. Ośrodka.

        Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie o naborze nr 13/2023 z dnia 14 września 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko do spraw zamówień publicznych w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym tut. Ośrodka.

        Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie o naborze nr 12/2023 z dnia 5 września 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko do spraw obsługi prawnej w Zespole Prawnym tut. Ośrodka.

        Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 11/2023 z dnia 5 września 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze:

 Zastępca kierownika zespołu w Zespole Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

        Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 10/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny specjalista  ds. komunikacji społecznej – rzecznik prasowy

 

        Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 9/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko do spraw obsługi kancelarii w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym tut. Ośrodka.

        Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 8/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko do spraw świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej.

         Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 7/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze:

Referent do spraw pieczy zastępczej w Dziale Realizacji Świadczeń.

         Treść ogłoszenia


 Ogłoszenie o naborze nr 6/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze:

Zastępca kierownika działu w Dziale Pomocy Środowiskowej.

         Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 5/2023 z dnia 3 marca 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym.

         Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 4/2023 z dnia 3 marca 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze:

Zastępca kierownika działu w Dziale Pomocy Środowiskowej.

         Treść ogłoszenia

UWAGA !!!

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o anulowaniu ogłoszenia o Naborze Nr 4/2023 z dnia 3 marca 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że anuluję ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępcy kierownika w Dziale pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka. Ponowne ogłoszenie na w/w stanowisko zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie późniejszym.

         Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 3/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Realizacji Świadczeń.

         Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 2/2023 z dnia 9 lutego 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy specjalista w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

         Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 1/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze:

Zastępca kierownika działu w Dziale Pomocy Środowiskowej.

         Treść ogłoszenia