Zarządzenie nr 143/2023

Zarządzenie nr 143/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia ceny 1 godziny realizacji usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w 2024 roku