Zarządzenie nr 125/2023

Zarządzenie nr 125/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn.  „Prowadzenie Centrum pomocy dla Bezdomnych w terminie od 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r.”