Zarządzenie nr 119/2023

Zarządzenie 119/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:

  1. „Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.”
  2. „Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.”
  3. Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych w terminie od 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r.”
  4. „Zapewnienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w terminie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”
  5. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni w terminie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”