Zarządzenie nr 116/2023

Zarządzenie 116/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2024 rok