Zarządzenie nr 15/2023

Zarządzenie nr 15/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy