Zarządzenie nr 11/2023

Zarządzenie nr 11/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy