Zarządzenie nr 27/2023

Zarządzenie nr 27/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 13 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w  sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy