Zarządzenie nr 73/2023

Zarządzenie nr 73/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej