Zarządzenie nr 12/2023

Zarządzenie nr 12/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy