Zarządzenie nr 123/2023

Zarządzenie nr 123/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. „Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.”