Zarządzenie nr 34/2023

Zarządzenie nr 34/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji i uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ze środków Funduszu Solidarnościowego