Zarządzenie nr 66/2023

Zarządzenie nr 66/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństw Informacji" w Miejskim środku Pomocy Społecznej w Bydgszczy