Zarządzenie Nr 45/2024

ZARZĄDZENIE NR 45/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGIO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJW BYDGOSZCZY z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:

1. "Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. "

2. "Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r."

3. "Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością na terenie miasta Bydgoszczy Finansowanych z Funduszu Solidarnościowego"