Zarządzenie nr 113/2023

Zarządzenie nr 113/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji i uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ze środków Funduszu Solidarnościowego