Platforma Zakupowa

Platforma zakupowa jest podstawowym narzędziem komunikacji z wykonawcami w trakcie procesu zakupowego. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Korzystanie z platformy zakupowej w zakresie udziału w postępowaniach ogłoszonych przez zamawiającego jest bezpłatne. Link do strony znajduje się poniżej:

https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz/

W przypadku pytań lub problemów technicznych zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami dla wykonawców przygotowanymi przez firmę Open Nexus dostępnymi pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje lub kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta tel. 22 101 02 02, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 lub przez pocztę e-mail cwk@platformazakupowa.pl