Zarządzenie Nr 26/2024

ZARZĄDZENIE NR 26/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji i uczestnictwa w Programie "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ze środków Funduszu Solidarnościowego