Zarządzenie nr 24/2023

Zarządzenie nr 24/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Finansowo Księgowym tut. Ośrodka