Zarządzenie nr 26/2023 

Zarządzenie nr 26/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia weryfikacji i oceny zgłoszeń złożonych w naborze do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ze środków Funduszu Solidarnościowego