Zarządzenie nr 102/2023

Zarządzenie nr 102/2023 z dnia 15 listopada 2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2024 rok