Zarządzenie nr 69/2023

Zarządzenie 69/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu
pomocy społecznej na 2023 rok