Zarządzenie nr 103/2023

Zarządzenie nr 103/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na rok 2024