Wyniki naboru

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 1/2023 z dnia 3 lutego 2023r. na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika działu w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Dariusz Karwat zamieszkały w Koronowie.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 1/2023. komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranego kandydata rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 2/2023 z dnia 16 lutego 2023r. na wolne stanowisko urzędnicze, Starszego specjalisty w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Sturmowska zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 1/2023. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 3/2023 z dnia 16 lutego 2023r. na wolne stanowisko urzędnicze, Inspektora w Dziale Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany kandydat.

Uzasadnienie:

Kandydaci nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o Naborze Nr 3/2023 na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Realizacji Świadczeń tut. Ośrodka.

         Treść ogłoszenia


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 5/2023 z dnia 3 marca 2023r. na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Finansowo-Ksiegowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Dominika Bujak zamieszkała w Solcu Kujawskim.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 5/2023. komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia