Wyniki naboru

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 7/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektora ochrony przeciwpożarowej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że na stanowisko urzędnicze Inspektora ochrony przeciwpożarowej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
został wybrany Pan Marcin Skórczewski zamieszkały w Bydgoszczy. 

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 7/2024. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranego kandydata rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia

 


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 6/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. na wolne stanowisko urzędnicze

ds. obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że na stanowisko urzędnicze ds. obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
została wybrana Pani Agnieszka Matuszewska zamieszkała w Bydgoszczy. 

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 6/2024. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia

 


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 5/2024 z dnia 14 marca 2024 r. na wolne stanowisko urzędnicze

ds. obsługi kadrowej w Zespole Kadr 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kadrowej w Zespole Kadr w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
została wybrana Pani Beata Wolnik zamieszkała w Bydgoszczy. 

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 5/2024. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia

 

 


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 4/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. na wolne stanowisko urzędnicze

ds. obsługi kadrowej w Zespole Kadr 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kadrowej w Zespole Kadr w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy nie został wybrany kandydat. 

Uzasadnienie:

W ocenie Komisji Konkursowej kandydat biorący udział w naborze nie spełnił w wystarczającym stopniu oczekiwań, jakie stawia się kandydatowi na stanowisku urzędniczym ds. obsługi kadrowej w Zespole Kadr tut. Ośrodka. 

         Treść ogłoszenia

 


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 3/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. na wolne stanowisko urzędnicze

ds. administracyjno-biurowych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Lesław Świeboda
zamieszkały w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 3/2024. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranego kandydata rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia

 

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 2/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. na wolne stanowisko urzędnicze

ds. obsługi sekretariatu w Dziale Pomocy Środowiskowej 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Szczęsna
zamieszkała w Solcu Kujawskim.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 2/2024. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia

 

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 1/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Zespole Informatyków
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Paweł Gembara
zamieszkały w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 1/2024. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranego kandydata rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia

 


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 24/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Sylwia Szlęzak
zamieszkała w Rokicinach.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 24/2023. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 23/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora do spraw BHP w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Marcin Skórczewski
zamieszkały w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 23/2023.
W postępowaniu konkursowym wykazał się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranego kandydata rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych
na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 22/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. na wolne 3 stanowiska urzędnicze Starszego referenta w Dziale Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostały wybrane:
1. Pani Beata Drogowska zamieszkała w Bydgoszczy,
2. Pani Wioletta Lamentowicz zamieszkała w Bydgoszczy,
3. Pani Katarzyna Tykwińska zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymienione kandydatki spełniły wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 22/2023.
W postępowaniu konkursowym wykazały się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danych stanowisk. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranych kandydatek rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowiskach.

         Treść ogłoszenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 21/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana została wybrana Pani Katarzyna Kwiatkowska zamieszkała w Solcu Kujawskim

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 21/2023. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 20/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Magdalena Grzelczak zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 20/2023. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 19/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Zespole Informatyków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany kandydat.

Uzasadnienie:

Kandydat nie spełnił wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o Naborze Nr 19/2023 na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Zespole Informatyków tut. Ośrodka.

         Treść ogłoszenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 18/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karolina Czerwinska zamieszkała w Pruszczu.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 18/2023. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 17/2023 z dnia 19 października 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji projektów i programów w Zespole Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Jolanta Paterska-Kolmajer
zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 17/2023. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych
na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 16/2023 z dnia 17 października 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi prawnej w Zespole Prawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Informuję, że na stanowisko urzędnicze ds. obsługi prawnej w Zespole Prawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy nie został wybrany kandydat.

Uzasadnienie:

W ocenie Komisji Konkursowej kandydat biorący udział w naborze nie spełnił w wystarczającym stopniu oczekiwań, jakie stawia się kandydatowi na stanowisku urzędniczym ds. obsługi prawnej w Zespole Prawnym tut. Ośrodka.

         Treść ogłoszenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 15/2023 z dnia 2 października 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Zespole Informatyków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Jonatan Stańco
zamieszkały w Żninie.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 15/2023. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranego kandydata rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 14/2023 z dnia 22 września 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi prawnej
w Zespole Prawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Informuję, że na stanowisko urzędnicze ds. obsługi prawnej w Zespole Prawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy nie został wybrany kandydat.

Uzasadnienie:

W ocenie Komisji Konkursowej kandydat biorący udział w naborze nie spełnił w wystarczającym stopniu oczekiwań, jakie stawia się kandydatowi na stanowisku urzędniczym ds. obsługi prawnej w Zespole Prawnym tut. Ośrodka.

         Treść ogłoszenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 13/2023 z dnia 14 września 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Łukasz Kowalski zamieszkały
w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 13/2023. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranego kandydata rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 11/2023 z dnia 5 września 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika zespołu w Zespole Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Białka - Sztankowska zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 11/2023. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie głoszenia o Naborze Nr 12/2023 z dnia 5 września 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi prawnej w Zespole Prawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Informuję, że na stanowisko urzędnicze ds. obsługi prawnej w Zespole Prawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy nie został wybrany kandydat
.

Uzasadnienie:

Procedura naboru na wyżej wymienione stanowisko została zakończona z powodu braku ofert.

         Treść ogłoszenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 10/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze Główny specjalista ds. komunikacji społecznej - rzecznik prasowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Marta Frankowska zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszenie o Naborze Nr 10/2023. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki
rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku

         Treść ogłoszenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 9/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karolina Kulas zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszenie o Naborze Nr 9/2023. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki
rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku

         Treść ogłoszenia


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 8/2023 z dnia 23 maja 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Iwona Chudzińska zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszenie o Naborze Nr 8/2023. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki
rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku

         Treść ogłoszenia


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 7/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent do spraw pieczy zastępczej w Dziale Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Bauer zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszenie o Naborze Nr 7/2023. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki
rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku

         Treść ogłoszenia


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 6/2023 z dnia 18 kwietnia 2023r. na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika działu w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Mateusz Hoppe zamieszkały w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 6/2023. komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranego kandydata rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 5/2023 z dnia 3 marca 2023r. na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Dominika Bujak zamieszkała w Solcu Kujawskim.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 5/2023. komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 3/2023 z dnia 16 lutego 2023r. na wolne stanowisko urzędnicze, Inspektora w Dziale Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany kandydat.

Uzasadnienie:

Kandydaci nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o Naborze Nr 3/2023 na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Realizacji Świadczeń tut. Ośrodka.

         Treść ogłoszenia


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 2/2023 z dnia 16 lutego 2023r. na wolne stanowisko urzędnicze, Starszego specjalisty w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Sturmowska zamieszkała w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 1/2023. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres zadań danego stanowiska. Komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia


 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o Naborze Nr 1/2023 z dnia 3 lutego 2023r. na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika działu w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Dariusz Karwat zamieszkały w Koronowie.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o Naborze Nr 1/2023. komisja Konkursowa uznała, że zatrudnienie wybranego kandydata rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na w/w stanowisku.

         Treść ogłoszenia