Zarządzenie nr 9/2023

Zarządzenie nr 9/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne dwa stanowiska urzędnicze Informatyka w Zespole Informatyków tut. Ośrodka