Zarządzenie Nr 35/2024

ZARZĄDZENIE NR 35/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2024 rok