Zarządzenie nr 138/2023

Zarządzenie nr 138/2023 z 20 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy