Zarządzenie nr 110/2023

Zarządzenie nr 110/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert  na  realizację zadań  z  zakresu pomocy społecznej