Zarządzenie nr 104/2023

Zarządzenie nr 104/2023 z dnia 15 listopada w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2024 rok