Zarządzenie nr 121/2023

Zarządzenie nr 121/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy