Zarządzenie nr 118/2023

Zarządzenie 118/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy w terminie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”