Zarządzenie nr 122/2023

Zarządzenie nr 122/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy w terminie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”