Zarządzenie nr 37/2023

Zarządzenie nr 37/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2023 rok. Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.”.