Zarządzenie nr 97/2023

Zarządzenie nr 97/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wyznaczenia i umocnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do zastępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy podczas jego nieobecności