Zarządzenie nr 68/2023

Zarządzenie nr 68 / 2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej na 2023 rok