Zarządzenie nr 2/2023

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia i korzystania z usług opiekuńczych w ramach tzw. "opieki wytchnieniowej" w miejscu zamieszkania w 2023 roku w ramach projektu "Zaopiekowani"