Zarządzenie nr 142/2023

Zarządzenie nr 142/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 roku