Zarządzenie nr 54/2023

Zarządzenie Nr 54/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.