Zarządzenie nr 17/2023

Zarządzenie nr 17/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uprawnień pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do przydziału odzieży i obuwia roboczego, wypłacania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, dostarczania środków higieny osobistej, wydawania napojów profilaktycznych oraz uprawnień przysługujących pracownikom zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w elektroniczne monitory ekranowe