Zarządzenie nr 99/2023

Zarządzenie nr 99/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 roku