Zarządzenie nr 59/2023

Zarządzenie nr 59/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia Szczegółowych zasad nagrywania rozmów telefonicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy