Zarządzenie nr 22/2023

Zarządzenie nr 22/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji i uczestnictwa w Programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ze środków Funduszu Solidarnościowego