Sprawozdania

Uchwała nr XI/94/11 Rady Miasta Bydgoszczy
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy za rok 2010 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej