Zarządzenie nr 39/2023

Zarządzenie nr 39/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji i uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ze środków Funduszu Solidarnościowego.