Zarządzenie nr 45/2023

Zarządzenie nr 45/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn:

1. „Przygotowanie i dowóz posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.”

2. „Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczestników ŚDS w okresie od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.”

Plik Rozmiar Typ pliku
Zarządzenie nr 45 156.66 KB pdf
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w pracach komisji 123.23 KB pdf
Zarządzenie nr 45 259.37 KB zip